– Avopalvelujohtaja Anniina Tirronen, Tampereen kaupunki

Tesomalla tapahtuu. Hyvinvointikeskusta rakennetaan hyvää vauhtia ja tiloista tulee varmastikin komeat. Tärkeintä kuitenkaan Tesoman hyvinvointikeskuksessa eivät ole tilat, vaan niiden mahdollistama toiminta ja palvelut. Tesomalaiset ovat osallistuneet hyvinvointikeskuksen palvelujen suunnitteluun monin eri tavoin, mikä osaltaan varmistaa sitä, että palvelut vastaavat alueen palvelutarpeisiin. Ainekset siihen, että palvelujen järjestämisessä onnistutaan, ovat olemassa.

Palvelut järjestetään allianssimallilla ja tuottajina tulee toimimaan kaupungin lisäksi yrityksiä ja järjestöjä. Allianssimallin soveltaminen hyvinvointipalveluissa on uutta, mikä tekee Tesoman hyvinvointikeskuksen konseptista erityisen mielenkiintoisen. Allianssimallissa eri osapuolet toimivat yhteisten tavoitteiden ja päämäärien saavuttamiseksi. Hyödyt ja riskit, hyvät käytännöt ja virheet − ne jaetaan ja koetaan yhdessä, ja niistä opitaan.

Tesoman hyvinvointiallianssi on yksi askel eteenpäin julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kumppanuusajattelussa. Mallissa korostuvat avoimuus ja eri kumppaneiden parhaiden osaamisten yhdistäminen. Toisilta oppimisen ei pidä rajoittua pelkästään Tesoman hyvinvointikeskukseen, vaan hyviä käytäntöjä kannattaa soveltaa laajemmaltikin. Näin uskon, että tapahtuukin, sillä jo nyt Tesoman hyvinvointiallianssista ja hyvinvointikeskuksesta ollaan kovin kiinnostuneita ympäri Suomen.

Tavoitteena on, että alueen asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä saadaan parannettua. Ja voihan olla, että hyvinvointikeskus houkuttelee kävijöitä Tesomalle muiden kaupunginosien lisäksi myös muista kunnista, jolloin keskuksen vaikutuspiiri laajenee.

Palvelut pyritään järjestämään siten, että ne tuottavat lisäarvoa asiakkaalle − tulosperusteisesti. Lisäarvoa ei tuota se, että käy useita kertoja vastaanotolla, vaan se, että saa asiaansa ratkaisun eli hyvinvointi ja terveys lisääntyvät.

Hyvinvointikeskuksen idea lähtee myös siitä, että saman katon alla saa hoidettua useamman asian. Tokikaan kaiken toiminnan ei suinkaan ole tarkoitus tapahtua samojen seinien sisällä, vaan hyvinvointikeskuksesta käsin toimivat monet jalkautuvat ja kotiin annettavat palvelut, sähköisiä palveluja hyödynnetään ja lähellä on lisäksi useita palvelupisteitä, kuten viereiselle tontille rakentuva elinkaarikortteli, joiden kanssa hyvinvointikeskus muodostaa palvelujen verkoston. Tesoman hyvinvointikeskuksen voisikin nähdä verkoston sydämenä. Erittäin merkityksellistä on myös se, miten tesomalaiset itse osallistuvat palvelujen tuottamiseen.

Tesomalla on lähdetty rohkeasti liikkeelle kehittämään hyvinvointikeskuksen konseptia. Tesomalaiset ovat olleet aktiivisesti mukana palveluiden suunnittelussa ja toivon, että palvelujen käynnistyessä, suunnitelmien mukaan ensi keväänä, aktiivisuus jatkuu tai jopa kasvaa. Siten saisimme arvokasta tietoa siitä, miten pystymme yhdessä palvelutarpeisiin vastaamaan ja miten konseptia tulisi edelleen kehittää. Onnistuessaan palvelujen järjestämistapana meillä on tässä hyvät eväät kehittää malli, jolla on soveltamisarvoa muillekin kunnille ja tuleville maakunnille. Keskeisimpänä onnistumisen mittarina on käytettävä sitä, miten hyvinvointi lisääntyy Tesoman alueella eli mittarina on käytettävä asiakkaille tuotettavaa hyötyä ja vaikuttavuutta.


Lue lisää hyvinvointikeskuksesta:

Tesomalle käynnistetään hyvinvointikeskusta – Projektipäällikkö Riikka Helminen, Tesoman hyvinvointiallianssi
Tesomalla tehdään tulevaisuutta – Apulaispormestari Mikko Aaltonen, Tampereen kaupunki
Hyvinvointikeskus Tesomalle – mikään ei muutu ja kaikki muuttuu – Yleislääketieteen erikoislääkäri Atte Vadén, Tesoman hyvinvointiallianssi
Lisää lääkäreitä vai lisää ystäviä? – Yleislääketieteen erikoislääkäri Atte Vadén, Tesoman hyvinvointiallianssi