– Apulaispormestari Mikko Aaltonen, Tampereen kaupunki

Suomalaisten sosiaali- ja terveyspalvelut ovat muutoksessa. Koko maassa toteutetaan maakuntauudistus ja sen osana sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus eli sote-uudistus. Tämä tarkoittaa sitä, että palveluiden järjestäminen siirtyy kuntien vastuulta maakuntien vastuulle.

Uudistuksessa myös palveluiden tuottajien määrä tulee kasvamaan. Aikaisemmin suurimmasta osasta palvelutuotantoa vastasivat kunnat mutta nyt palvelutuotantoon tulevat mukaan aikaisempaa laajemmin yritykset ja erilaiset järjestöt. Tällaisen koko maata ja suurta joukkoa palveluita koskevan uudistuksen läpivieminen ei ole helppoa eikä riskitöntä. Sen vuoksi onkin järkevää lähteä jo ennakkoon rakentamaan uuden mallin mukaista toimintaa.

Tesomalla on lähdetty rohkeasti katsomaan tulevaisuuteen ja järjestämään uuden hyvinvointikeskuksen palveluita uudella tavalla. Mukana palveluita tuottamassa on Tampereen kaupungin lisäksi myös yrityksiä ja järjestöjä.

Palveluita ryhdytään tuottamaan uudella tavalla eli allianssi-mallilla. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki palvelutuotannossa mukana olevat toimijat työskentelevät yhdessä sovitulla tavalla yhteisen päämäärän – tesomalaisten hyvinvoinnin – hyväksi.

Palvelut myös kootaan uudella tavalla samaan hyvinvointikeskukseen. Ajatuksena on, että näin toimimalla tesomalaisten on helpompi löytää ja saada palveluita. Samalla myös pyritään estämään palveluiden siiloutumista ja sitä, että jokainen toimija hoitaa ainoastaan tiettyä palvelua tai osa-aluetta. Tavoitteena on, että ihmistä ja hänen tarpeitaan katsotaan aina kokonaisuutena, jotta kulloinkin sopiva ja paras mahdollinen palvelu löytyy.

Ollaan muutoksesta ja sote-uudistuksesta mitä mieltä tahansa niin varmaa on, että muutos tapahtuu ennemmin tai myöhemmin emmekä me Tampereella pysty asiaan juurikaan vaikuttamaan. Meidän onkin siis parasta ryhtyä valmistautumaan muutokseen parhaamme mukaan niin, että Tampereella voidaan uusissa oloissa tuottaa parhaita mahdollisia palveluita tamperelaisille.

Muuttamalla palveluita jo ennen uudistuksen alkamista saamme aikaa valmistautua muutokseen ja ennen kaikkea

Tesomalla tullaan kokeilemaan uudenlaista lapsiperheiden asiakasneuvontaa. Kokeilu alkaa syksyllä. Palvelua kehitetään perheiden antaman palautteen pohjalta.

saamme arvokasta tietoa siitä, millaisilla uusilla tavoilla palveluita voidaan tuottaa ja millainen toimintatapa on paras mahdollinen. Tesoman hyvinvointikeskus ja uusi toimintamalli antavat meille tietoa ja kokemuksia. Samalla voimme kehittää palveluita sellaisiksi, että ne parhaalla mahdollisella tavalla vastaavat tarvetta.

Hienoa olisi, jos tesomalaiset olisivat aktiivisesti mukana palveluiden kehittämisessä kommentoimalla palveluita ja esittämällä toiveita sekä ehdotuksia siitä millaisia palveluita Tesomalla tarvitaan ja millaisia niiden pitäisi olla. Kaupungin ja muiden palvelutuottajien tehtävänä on kuulla alueen asukkaita ja palveluiden käyttäjiä. Näin voimme kehittää Tesoman hyvinvointikeskuksesta palveluiden edelläkävijän, joka toimii mallina koko Suomen palveluille sote-uudistuksen edetessä.