Tesoma kehittyy

Tampereen kaupunki on viime vuosina kehittänyt Tesomaa voimakkaasti.

Alueella on käynnissä useita merkittäviä rakennushankkeita. Niiden lisäksi Tesomalla kehitetään ja kokeillaan uudenlaisia palveluja, jotka lisäävät alueen hyvinvointia ja elinvoimaisuutta ja vahvistavat asukkaiden, palvelunkäyttäjien, palveluntuottajien ja muiden toimijoiden vuoropuhelua ja osallisuutta.

Katso multimediaesite

 

Käräjätörmän monisukupolvinen yhteisökylä

Kotipirtin palvelutalon ympärille rakennetaan yhteisöllinen palvelu- ja asuinkortteli. Tutustu hankkeen omiin verkkosivuihin osoitteessa https://www.karajatorma.fi/

Lue Yhteisökylän kuulumiset  Yhressä naas 1-2019

 

Tesoman alueen kaavahankkeiden esittely 9.4.2019

Tesoman keskusta-alueen kehittämissuunnitelmien esittelytilaisuus Tesoman hyvinvointikeskuksen yhteisökahvilassa kokosi Tesoman hyvinvointikeskuksen yksivuotisjuhlaviikon merkeissä runsaslukuisen joukon alueen asukkaita ja toimijoita.

Tilaisuudessa esiteltiin Tesomakuja 6 korttelialueen asemakaavanmuutoksen, Lamminpään Nauhatehtaan, Raholan radanvarsikorttelin,  Tohlopinrannan ja Käräjätörmän ja Taimisto-Tuomarinkadun asemakaavojen suunnittelutilannetta.

Omana kokonaisuutenaan esiteltiin nähtävillä olevan Tesomajärven koulun tontin kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa ja sen tueksi järjestettävän korttelikilpailun tavoitteita;  tontin muuttamisella asumiskäyttöön tavoitellaan ennen muuta perheille sopivaa monimuotoista, keskitehokasta ja kohtuuhintaista kerrostaloasumista. Suunnittelussa huomioidaan puuston säilyttäminen ja alueen maisema-arvot, samoin virkistys ja kevyenliikenteen yhteydet sekä palvelujen saavutettavuus.  Korttelikilpailu on tarkoitus käynnistää toukokuussa ja ratkaista syksyllä. Asemakaavaehdotus etenee vuodenvaihteessa 2019-20 yhdyskuntalautakunnan käsiteltäväksi ja sen jälkeen valtuuston päätettäväksi.

Junalla Tesomalle?

Tesoman aseman suunnittelu on edennyt esisuunnitelmien ja vuonna 2018 hyväksytyn asemakaavan pohjalta vuoden 2019 loppuun mennessä valmistuvaksi ratasuunnitelmaksi. Tampereen seutu on mukana lähijunapilotissa 15.12.2019-19.6.2022. Porin IC-junien lisäksi Tampereen ja Nokian välillä liikennöivät lähijunat pysähtyvät Tesomalla heti kun asema on toteutettu. Matka-ajaksi Tesomalta Tampereen rautatieasemalle on laskettu 10 minuuttia

Liite: esitysdiat  Lännen kaavoitushankkeet Tesoma yleisötilaisuus 20190409

lue lisää kehittämishankkeista