Tesoma kehittyy

Tampereen kaupunki on viime vuosina kehittänyt Tesomaa voimakkaasti.

Alueella on käynnissä useita merkittäviä rakennushankkeita. Niiden lisäksi Tesomalla kehitetään ja kokeillaan uudenlaisia palveluja, jotka lisäävät alueen hyvinvointia ja elinvoimaisuutta ja vahvistavat asukkaiden, palvelunkäyttäjien, palveluntuottajien ja muiden toimijoiden vuoropuhelua ja osallisuutta.

Katso multimediaesite