Tampereen kaupungin sijoitustoimintaa harjoitettiin vuonna 2020 valtuuston hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Lisäksi toimintaa ohjasi hallintosäännön mukainen konsernijohtajan hyväksymä yksityiskohtainen sijoitussuunnitelma. Tampereen kaupungin sijoitustoiminnan ja ottolainauksen vuosiraportit esiteltiin kaupunginhallitukselle 22.2.2021.