Ranta-Tampellan ja Särkänniemen alueet yhdistävän Näsinsillan käyttötarkoitus muutetaan palvelemaan paremmin tamperelaisia ja matkailijoita. Kahdesta sillasta muodostuvan Näsinsillan pohjoisesta puolesta tehdään kävelypainotteinen maisemasilta ja eteläinen puoli painotetaan pyörä- ja autoliikenteen yhteyksille. Pohjoisen Näsinsillan maisemointisuunnitelma on valmistunut ja muutos maisemasillaksi on alkamassa. Maisemasilta valmistuu vuonna 2022.