Tampereen Seudun Keskuspuhdistamon paineviemärin rakentamisurakassa välillä Rahola – Haikka tehdään vielä vesistötöitä tammikuun 2021 lopulle saakka. Töiden takia Raholan jätevedenpuhdistamon ja läheisen pienvenesataman välinen vesialue pidetään yhtenäisestä jäästä vapaana töiden ajan.