Tampereen Vesi tekee Ruskon vedenpuhdistuslaitoksen kalkkiprosessin saneeraustöitä keskiviikkona 2.12.2020 alkaen kello 6.00. Töistä saattaa aiheutua paineenvaihtelusta johtuvaa tilapäistä veden samentumista Itä-Tampereella. Töiden arvioidaan valmistuvan keskiviikkoiltaan mennessä.