Syksyn haravointiurakka ja pihanpuhdistustyöt ovat taas käsillä. Puutarhajätteet kuten pudonneet lehdet ja haketetut risut voi kompostoida omalla pihalla, ja isommat määrät voi viedä jätekeskukseen. Puistoihin eikä yleisille alueille puutarhajätteitä ei saa kärrätä. Jätelaki kieltää roskaamisen. Jätekasat heikentävät ympäristön viihtyisyyttä ja edesauttavat vieraslajien leviämistä.