Te-toimiston voimavaroja vie tällä hetkellä lomautettujen sekä uusien työnhakijoiden palvelujen turvaaminen. Pirkanmaan kunnat ovat saaneet viestejä, etteivät Suomen te-toimistojen voimavarat riitä kaikkien lakisääteisten tehtävien hoitamiseen kriisitilanteessa.