Tampereen kaupunki jatkaa laajaa selvitystä siitä, mistä tehtävistä voidaan ensi kädessä siirtää henkilöstöä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin. Valmistelun lähtökohtana on, että Tampereen kaupungin tavoitteena on noudattaa valtioneuvoston suositusta pidättäytyä kunnissa henkilöstön lomautuksista. Valtioneuvosto on luvannut palata kuntien talouden tukemiseen sen jälkeen, kun yritysten taloudellisen tuen kokonaisuus on saatu selvitettyä. Jos valtio tukee kuntia, se helpottaa lomautuksista pidättäytymistä tilanteen pitkittyessä.