Tampereen kaupunki on laatinut suunnitelman ikääntyneen väestön tukemiseksi vuosille 2020 – 2023. Tukea vanhenemiseen -suunnitelma perustuu Tampere – sinulle paras -kaupunkistrategian tavoitteisiin, joista keskeisimpiä ikäihmisten näkökulmasta ovat ennaltaehkäisy, yhteisöllisyys ja osallisuus, kumppanuus sekä asiakaskokemus. Suunnitelmassa painotetaan ikääntyvän ihmisen olevan toimija, ei toiminnan kohde.