Valtioneuvosto myönsi kansainvälisen tasa-arvopalkinnon 2.12.2019. Nyt toisen kerran jaetun palkinnon sai maailmanlaajuisesti toimiva järjestö Equality Now, joka on onnistunut muuttamaan syrjiviä lakeja ja luutuneita käytäntöjä eri maissa.