Vuoden 2019 hulevesimaksun laskutus alkaa marraskuun loppupuolella. Tätä ennen vuoden 2018 laskutusta vielä viimeistellään, koska laskutuksessa on ollut merkittäviä ongelmia. Osa vuoden 2018 hulevesilaskuista laskutetaan takautuvasti, sillä laskuja jäi muodostumatta kuntarekisterin rekisteritiedoissa olleiden puutteiden takia.