Syyskokouksessa käsiteltäviksi halutut asiat tulee saattaa tiedoksi 

seuran hallitukselle viimeistään 1 kk ennen kokousta.

 

Kahvitarjoilu alkaa klo 17:00.

Kokous alkaa klo 17:30.

 

Tervetuloa syyskokoukseen !