Tampereen Vesi rakennuttaa vesi – ja viemäriverkostoa Leinolankadulla välille Ylimännynkatu-Aitolahdentie. Verkoston rakennustöistä ei aiheudu katkoksia vedenjakelussa, mutta työmaasta aiheutuu jonkin verran haittaa liikenteelle. Töiden arvioidaan valmistuvan marraskuun 2019 loppuun mennessä.