Tamperelaisten hyvinvointikokemuksia kartoitetaan tutkimuksessa, jossa selvitetään asukkaiden tyytyväisyyden, arvokkuuden ja merkityksellisyyden kokemuksia niin työssä kuin muussakin elämässä. Missä tilanteissa arvokkuuden ja merkityksellisyyden kokemuksia on koettu tai missä niitä on loukattu tai ohitettu.