Tampereella Linnainmaan ja Tipotien terveysasemilla on uusilla toimintatavoilla onnistettu lyhentämään vastaanottojonoja ja nopeuttamaan asiakkaiden hoidon tarpeen arviointia. Näillä kahdella terveysasemalla siirryttiin elokuussa 2017 uuteen toimintamalliin. Mallin parhaimmat käytännöt ajanvarauksesta, tiimityöstä ja sähköisistä palveluista on tarkoitus ottaa käyttöön muillakin kaupungin omilla terveysasemilla, 1–2 terveysasemalla kerrallaan syksystä 2019 alkaen. Terveysasemia ei ole vielä valittu.