Tammelan alueella Luminary-kiinteistössä tehdään sprinklerjärjestelmän koekäyttö perjantaina 15.3. klo 9.00. Koekäyttö saatta aiheuttaa hetkellisen häiriön vedenjakelussa Tammelan ja keskustan alueella.