Käräjätörmän pohjoisosan asemakaavamuutos on käynnistymässä. Alueelle on suunnitteilla asuinalue, jonne on tulossa myös yhteisöasumista eri-ikäisille asukkaille. Alueen asemakaavoitus alkaa Käräjätörmän monisukupolvisen yhteisökylän suunnittelukilpailun tulosten pohjalta.

Asemakaavatyön etenemisestä kertova osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 15.2.2018 saakka kaupungin verkkosivuilla (https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8678) sekä Palvelupiste Frenckellissä. Avoin yleisötilaisuus pidetään tiistaina 6.2.2018 klo 17-19 Kotipirtin palvelutalolla, osoitteessa Käräjätörmä 12.

Tervetuloa mukaan!