Tesoman hyvinvointikeskuksen palvelut toteutetaan julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden kumppanuusmallilla, jossa Tampereen kaupunki ja Mehiläinen-ryhmittymä muodostavat allianssin. Tampereen kaupunginhallitus päätti maanantaina 23.10.2017, että Tesoman hyvinvointiallianssi siirtyy kehitysvaiheesta toteutusvaiheeseen, sekä hyväksyi toteutusvaiheen allianssisopimuksen allekirjoitettavaksi.

Tesoman hyvinvointikeskuksen palvelut tulevat olemaan Tampereen kaupungin julkisia palveluja, mutta niiden toteutustapa on aivan uusi: kyseessä on ensimmäinen kerta Suomessa, kun hyvinvointipalveluihin sovelletaan rakennushankkeista tuttua allianssimallia.

Allianssimallissa osapuolet jakavat keskenään toiminnan riskit ja hyödyt sekä sitoutuvat yhteisesti sovittuihin tavoitteisiin, joista tärkein on alueen asukkaiden hyvinvoinnin lisääntyminen.

Vastuu allianssin kokonaisuudesta on yhteinen, mutta Tampereen kaupunki on päävastuussa hyvinvointikeskuksen lasten ja nuorten suun terveydenhuollon, lapsiperheiden palvelujen, kotihoidon, kirjaston, lähitorin sekä nuorisopalvelujen tuottamisesta. Terveysaseman vastaanottopalvelujen, aikuisten suun terveydenhuollon sekä tehostetun palveluasumisen osalta päävastuu puolestaan on Mehiläinen-ryhmittymällä. Yhteisökahvilasta ja muusta kolmannen sektorin toiminnasta vastaavaksi kumppaniksi on valittu Setlementti Tampere ry.

Allianssin sopimuskausi on kymmenen vuotta, ja sen kaikkiin kustannuksiin on varattu 157,2 miljoonaa euroa. Allianssin tuottamissa hyvinvointipalveluissa tulee työskentelemään noin 200 henkilöä.

Sote- ja maakuntauudistuksessa allianssimallia pilotoidaan hyvinvointipalvelujen järjestämisen ja tuottamisen toteutustapana. Tesoman hyvinvointiallianssi ja siihen liittyvät sopimukset ovat joustavia uudistuksen myötä tapahtuvien muutosten suhteen. Allianssisopimus on siirrettävissä kokonaan tai osittain, ja tilaajalla (kunta/maakunta) säilyy koko sopimuskauden ajan yksipuolinen sopimuksen irtisanomisoikeus.

Palvelut saman katon alta

Tesoman hyvinvointikeskus avautuu keväällä 2018. Hyvinvointikeskus tulee Tesoman keskustaan rakenteilla olevaan liikekeskukseen osoitteeseen Tesomankatu 4.

Hyvinvointikeskukseen saman katon alle muuttaa eri puolilla Tesomaa sijainneita palveluja kuten hammashoitola, lapsiperheiden hyvinvointineuvola, nuorisotilat, kirjasto lukusaleineen sekä pitkään evakossa ollut terveysasema.

Keskuksessa tarjotaan kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluita ja sieltä saa matalan kynnyksen ohjausta ja neuvontaa niin terveys-, sosiaali- kuin työllisyysasioissakin. Keskukseen jalkautuu työntekijöitä myös Tampereen kaupungin keskitetyistä palveluista, ja se toimii tukikohtana alueella toimiville perhetyön, kotipalvelun ja kotihoidon työntekijöille.

Hyvinvointikeskus on myös alueen asukkaiden kohtaamispaikka. Sen katutasoon tulee kirjaston lisäksi yhteisökahvila sekä erilaisia tiloja, joissa järjestetään tapahtumia ja joita voi varata esimerkiksi yhdistysten ja harrastusryhmien toimintaa varten.

Hyvinvointikeskuksen viereen rakennetaan tehostetun palveluasumisen yksikkö, jonka kanssa samaan kortteliin tulee myös palvelutalon kotihoidon palveluja.

Alueen asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä edistetään myös vahvistamalla sähköisiä palveluja.

Katso myös YouTubesta allianssivideo.

 

Lisätietoja

Tampereen kaupunki

Johtaja
Taru Kuosmanen
puhelin 040 704 7337
sähköposti

Projektipäällikkö
Mari Heikkilä
puhelin 040 160 4286
sähköposti

Mehiläinen Oy

Johtaja
Lasse Männistö
puhelin 044 016 0382
sähköposti

Projektipäällikkö
Riikka Helminen
puhelin 040 1775 125
sähköposti