Kesäkuussa 2017 tesomalaisilta ja Tesoman viheralueita käyttäviltä kysyttiin, mihin Tesomajärven rantapuistoon tulevat uudet puistonpenkit pitäisi sijoittaa. Kyselyssä kartoitettiin myös sitä, miten laajasti vastaajat tuntevat Tesoman metsäpuutarhaa ja ympäristöluotsitoimintaa. Vastaajat pääsivät myös jättämään avointa palautetta Tesoman viheralueista.

Karttapohjainen kysely oli avoinna 6.-16.6.2017, ja siihen vastasi 57 henkeä. Kyselyn toteutti Oma Tesoma -hanke, ja sen tuloksia hyödynnetään alueen kehittämisessä.

Roskaisuus huolestuttaa

Lähes kaikki avointa palautetta jättäneistä vastaajista pitivät Tesoman viheralueita hyvinä.

Vastaajat arvostivat metsäpolkujen runsautta ja viheralueiden väljyyttä ja toivoivat sen säilyvän tulevaisuudessakin. Kiitosta sai myös pari vuotta sitten tehty metsien harventaminen ja pusikoiden raivaaminen, mikä lisäsi merkittävästi alueen viihtyisyyttä ja turvallisuutta. Tesoman metsien luonnonmukaisuutta arvostettiin, mutta muutama vastaaja toivoi myös hoidetumpaa viheraluetta kukkaistutuksineen. Vastaajat olivat kiinnittäneet huomiota alueen roskaisuuteen ja graffitien määrään ja toivoivat siihen parannusta. Myös penkkejä toivottiin lisää.

Tesoman rantapolun varrella oleva Tesoman yhteisöllinen metsäpuutarha oli tuttu noin puolelle vastaajista. Siitä ja siihen liittyvästä toiminnasta toivottiin kuitenkin lisätietoa. Tampereen kaupungin vapaaehtoisten toteuttama ympäristöluotsitoiminta oli sen sijaan vastaajille vieraampaa, sillä vain neljäsosa vastaajista tiesi, mistä ympäristöluotsitoiminnassa on kyse.

Kyselyn osana oli Tesoman alueen kartta, jolle sai merkitä sopivimman paikan uusille puistonpenkeille. Samassa saattoi halutessaan perustella, miksi penkki olisi hyvä saada juuri tälle paikalle. Vastaajien toiveet otetaan huomioon uusia penkkejä asennettaessa.

 

Kyselyyn vastanneiden esittämät paikat uusille penkeille.

Kyselyyn vastanneiden esittämät paikat uusille penkeille.