Tule mukaan vaikuttamaan kotialueeseesi!

Oletko kiinnostunut kotikaupunginosastasi ja haluat tietää, mitä alueella tapahtuu? Onko sinulla alueeseesi liittyviä ideoita tai huolia?

Tule mukaan lännen alueverkoston toimintaan, niin pääset yhdessä muiden kanssa kehittämään Länsi-Tamperetta, sen palveluja ja toimintaa.

Ryhmässä jaetaan alueen uutisia, keskustellaan ja ideoidaan sekä laaditaan aloitteita tai yhteisiä kannanottoja. Alueverkoston kautta Tampereen kaupunki saa kokemustietoa asukkailta ja toimijoilta.

Lännen alueverkostoon ovat tervetulleita kaikki alueen asukkaat, yhdistykset, yritykset ja muut toimijat. Ryhmän toimintaa vetää Tampereen kaupungin aluekoordinaattori Birgitta Tunturi.

Verkoston aiheet vaihtelevat, ja kokoontumisiin voi osallistua mielenkiinnon mukaan joko satunnaisesti tai säännöllisesti. Osallistuminen ei velvoita mihinkään.

Syyskaudella 2019 Lännen alueverkosto kokoontuu kerran kuukaudessa: 13.8., 10.9., 8.10., 12.11. ja 10.12.2019 vuorotellen Lielahtikeskuksessa ja Tesoman hyvinvointikeskuksessa.

Lännen alueverkoston kokoontumisista ilmoitetaan Omatesoma.net-sivuston tapahtumakalenterissa, Lielahtikeskuksen tapahtumakalenterissa sekä Lännen alueverkoston Facebook-sivuilla.

 

Ideat ja huolet alueverkoston käsittelyyn

Jos sinua huolestuttaa tai mietityttää jokin Länsi-Tamperetta koskeva asia, voit ottaa yhteyttä aluekoordinaattori Birgitta Tunturiin. Kerro myös, jos sinulla on hienoja ideoita alueen kehittämiseksi!

Aluekoordinaattori on tavattavissa keskiviikkona  21.8., 25.9., 23.10., 20.11. ja 18.12.2019 klo 9-11 Lielahtikeskuksen 2. kerroksen aulatasanteella  sekä Tesoman hyvinvointikeskuksen yhteisökahvilassa keskiviikkona 7.8., 4.9., 2.10., 6.11. ja 11.12.2019 klo 10-13.

Aiheita otetaan esiin alueverkoston tapaamisissa ja yhdessä selvitetään, miten asiaa voitaisiin viedä eteenpäin.

Tesoman alueen kaavahankkeiden esittely 9.4.2019

Tesoman keskusta-alueen kehittämissuunnitelmien esittelytilaisuus Tesoman hyvinvointikeskuksen yhteisökahvilassa kokosi Tesoman hyvinvointikeskuksen yksivuotisjuhlaviikon merkeissä runsaslukuisen joukon alueen asukkaita ja toimijoita.

Tilaisuudessa esiteltiin Tesomakuja 6 korttelialueen asemakaavanmuutoksen, Lamminpään Nauhatehtaan, Raholan radanvarsikorttelin,  Tohlopinrannan ja Käräjätörmän ja Taimisto-Tuomarinkadun asemakaavojen suunnittelutilannetta.

Omana kokonaisuutenaan esiteltiin nähtävillä olevan Tesomajärven koulun tontin kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa ja sen tueksi järjestettävän korttelikilpailun tavoitteita;  tontin muuttamisella asumiskäyttöön tavoitellaan ennen muuta perheille sopivaa monimuotoista, keskitehokasta ja kohtuuhintaista kerrostaloasumista. Suunnittelussa huomioidaan puuston säilyttäminen ja alueen maisema-arvot, samoin virkistys ja kevyenliikenteen yhteydet sekä palvelujen saavutettavuus.  Korttelikilpailu on tarkoitus käynnistää toukokuussa ja ratkaista syksyllä. Asemakaavaehdotus etenee vuodenvaihteessa 2019-20 yhdyskuntalautakunnan käsiteltäväksi ja sen jälkeen valtuuston päätettäväksi.

Junalla Tesomalle?

Tesoman aseman suunnittelu on edennyt esisuunnitelmien ja vuonna 2018 hyväksytyn asemakaavan pohjalta vuoden 2019 loppuun mennessä valmistuvaksi ratasuunnitelmaksi. Tampereen seutu on mukana lähijunapilotissa 15.12.2019-19.6.2022. Porin IC-junien lisäksi Tampereen ja Nokian välillä liikennöivät lähijunat pysähtyvät Tesomalla heti kun asema on toteutettu. Matka-ajaksi Tesomalta Tampereen rautatieasemalle on laskettu 10 minuuttia

Liite: esitysdiat  Lännen kaavoitushankkeet Tesoma yleisötilaisuus 20190409

Mikä on alueverkosto?

Alueverkostot ovat Tampereen kaupungin kaikille avoimia ryhmiä, jossa asukkaat, yhdistykset ja yritykset pääsevät yhdessä kehittämään aluetta, sen palveluja ja toimintaa.

Vuoden 2018 kuluessa Alueverkostossa käsiteltiin mm. päiväkoti- ja kouluverkkosuunnitelmia, joukkoliikenne- ja ratikkasuunnitelmia, lasten ja nuorten hyvinvointikertomusta sekä kuultu Tohloppijärven ympäristö- ja maisemanhoitosuunnitelmista.

Kaupunki on myös varannut vuosittaista aluerahaa yhteisöllisten tapahtumien toteuttamiseen. Alueverkosto tekee esityksen aluerahan myöntämisestä hakijoille. Aluerahan haluaika on heti tammikuun alussa. Tietoa aluerahasta ja sähköinen hakulomake löytyvät osoitteesta https://lielahtikeskus.fi/lannen-alueverkosto/lannen-alueraha/

Tampereella on viisi alueverkostoa: etelässä, kaakossa, keskikaupungin alueella, koillisessa ja lännessä.

Lännen alueverkoston alue ulottuu Hyhkystä kaupungin rajoille. Siihen kuuluvat Epilä, Epilänharju, Haukiluoma, Hyhky, Ikuri, Kaarila, Kalkku, Lamminpää, Lentävänniemi, Lielahti, Lintulampi, Myllypuro, Niemi, Pohtola, Rahola, Ristimäki, Ryydynpohja, Tesomajärvi, Tohloppi ja Villilä.

Lisätietoja

Lännen alueverkoston toimintaa koordinoi Birgitta Tunturi, jolta voi kysyä lisätietoa verkoston toiminnasta sekä ilmoittautua mukaan.

Aluekoordinaattori Birgitta Tunturi
puhelin 040 800 7977
sähköposti

Verkoston laajempi esittely sekä kokoontumisten materiaali löytyy Lielahtikeskuksen sivuilta: Lännen alueverkosto.

Lännen alueverkosto kokoontui ensimmäisen kerran 5.9.2017. Silloin keskustelun teemoja olivat alueen tilat, toiminta, kumppanuus ja liikuntaverkoston perustaminen. Kuva: Johanna Kurela.