TAMPEREEN
KUULOYHDISTYS ry

Kuulolähipalvelu
syksy 2021

TESOMAN HYVINVOINTIKESKUS
Tesomankatu 4, Neuvo-tila

maanantaisin klo 12.00–14.00
25.10
22.11
13.12

Koulutetut vapaaehtoiset:
 opastavat kuulokojeen ja apuvälineiden käytössä
 neuvovat kuulonhuoltoon liittyvissä kysymyksissä
 avustavat kojeen puhdistuksessa ja letkun vaihdossa
 ohjaavat palveluiden piiriin
 antavat vertaistukea
 myyvät edullisia kuulokojeen paristoja
Palvelut ovat maksuttomia ja tarkoitettu kaikille kuulovammaisille henkilöille
sekä heidän läheisilleen