Teiskon linjojen 90, 91 ja 92 liikennöintisopimukset päättyyvät kesäkuussa 2022. Suunnittelemme Teiskon alueelle uutta linjastoratkaisua, joka palvelisi mahdollisimman hyvin matkustajien tarpeita ja vastaisi nykyisen linjaston haasteisiin.