Tampereen kaupungin lukioissa lukuvuosi aloitetaan Opetushallituksen suosituksen mukaisesti lähiopetuksena lukioiden tiloissa. Koronatilanteen kehittymistä seurataan ja opetus suunnitellaan alun pitäen siten, että tarvittaessa voidaan siirtyä nopeasti ja joustavasti etäopetukseen tai hybridiopetukseen.