Epilänkadun varrelta kaadetaan puut karttaan viivoilla merkityltä alueelta pääviemärin rakennustyömaan takia. Yksittäisiä, pieniä puita kaadetaan jo viikolla 27 karttaan keltaisella merkityllä alueella. Elokuussa lintujen pesintäajan jälkeen kaadetaan puusto viemärilinjan päältä pois, alkaen viikolla 32. Alue on merkitty karttaan punaisella. Työstä voi olla hetkellistä haittaa kevyelle liikenteelle. Viemärilinjan rakennuttaja on Tampereen Vesi ja työn toteuttaa Infra Kiri Oy. Puun kaadot tekee Tampereen Infra Oy.