Tampereen Vesi on aloittanut Viinikankadulla vuotokohdan paikannuksen. Korjaustoimenpiteet aloitetaan, kun vuotokohta on löytynyt. Korjaustöistä saattaa aiheutua tilapäistä samentumista vedessä Nekalan ja Viinikan alueella.