K O K O U S  P E R U T T U  (koronaviruksen vuoksi)

 

Kaikki jäsenet tervetulleita !

 

Kevätkokoukseen käsiteltäviksi halutut asiat tulee saattaa

hallituksen tietoon viimeistään 1 kk ennen kokousta.