Pinninkadun uuden alikulkusillan työmaalla tehtävät porapaalutukset aiheuttavat tilapäisiä liikennejärjestelyjä tulevana viikonloppuna. Viinikankadulla Viinikan liittymän pohjoispuolella suljetaan ajokaistoja viikonloppuna 14.-17.2. 2020.