Koillis-Tampereen asuinalueiden 30 km/h-nopeusrajoituksen suunnittelu etenee. Nyt laaditaan suunnitelma Linnainmaan, Leinolan, Holvastin, Atalan, Kumpulan, Tasanteen ja Olkahisten alueille. Asukasilta aiheesta pidetään torstaina 20.2.2020 kello 17 Koilliskeskuksessa. Tilaisuudessa esitellään myös koulumatkojen turvallisuus -hanketta.