Tampereen kaupungin hallitus hyväksyi 27.1. lukiokoulutuksen palveluverkkoselvityksen jatkovalmistelun pohjaksi. Palveluverkkoselvityksessä tarkastellaan nykyisten tilojen käytön lisäämistä ja kolmea ratkaisukeinoa, jotka eivät ole toisiaan poissulkevia vaan toteutettavissa samanaikaisesti.