Nuorisovaltuusto on poliittisesti sitoutumaton vaikuttajaryhmä, joka ajaa tamperelaisten nuorten etuja ja mahdollistaa nuorten osallistumisen kaupungin päätöksentekoon. Nuorisovaltuusto tekee kaupunginvaltuustolle aloitteita, kannanottoja ja lausuntoja tärkeinä pitämistään asioista sekä järjestää seminaareja ja tapahtumia nuorille. Kuntalain 26 § mukaan kuntien on asetettava nuorisovaltuusto nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi.