Liukkaus ja lumi tietävät huoltotöitä niin kaupungin kuin yksityisten kiinteistöjen kunnossapitäjille. Kaupunki auraa lumet ja huolehtii liukkaudentorjunnasta kaduilla sekä kävely- ja pyöräteillä. Kiinteistönhaltija eli käytännössä kiinteistönhuoltofirma tai asukas huoltaa tonttinsa kohdalla olevan jalkakäytävän ja avaa tonttiliittymänsä lumivallit. Kunnan ja kiinteistönhaltijan työnjako on esitetty kunnossa- ja puhtaanapitolaissa.