Tampereen kaupungin suurimman luonnonsuojelualueen suoalueiden tulevaa kunnostusta mietitään. Kintulammi on sekä luonnonsuojelu- että retkeilyalue, jonka pinta-alasta kuudesosa on ojitettuja soita. Soiden kunnostusvaihtoehdoista joudutaan punnitsemaan erilaisia kunnostusmenetelmiä ja millainen kunnostus sopisi millekin Kintulammin alueen suotyypille, samoin kuin mitä kunnostuksessa painotetaan: suon kasvilajiston monimuotoisuutta, kasvihuonekaasu- ja vesistöpäästöjen määrää ja myös retkeilyoloja.