Tampereen järvistä Iidesjärven, Alasjärven ja Ahvenisjärven tila on heikentynyt vuosikymmenten kuluessa. Näillä järvillä aloitetaan kunnostustoimet rehevöitymisen vähentämiseksi. Iidesjärveen on jo istutettu petokaloja syyskuussa särkikannan vähentämiseksi. Syksyn aikana Ahvenisjärven syvänteissä tehdään kemikaalikäsittely ja vastaava käsittely on tarkoitus tehdä myös Alasjärvelle ensi vuonna.