Alueellinen jätehuoltolautakunta päätti 9.10.2019 asettaa jätetaksaesityksen sekä sako- ja umpikaivolietteiden taksaesityksen nähtäville 16.10.-14.11.2019 verkkosivulle www.tampere.fi/jatehuoltolautakunta ja toimialueen kuntien ilmoitustauluille. Taksat hyväksytään nähtävilläolon jälkeen vielä jätehuoltolautakunnassa.