Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut on jatkossa työllisyys- ja kasvupalvelut. Tamperelaisille työnhakijoille suunnattujen palvelujen lisäksi tarjotaan palveluja jatkossa entistä vahvemmin myös työnantajille ja yrityksille. Työllisyys- ja yrityspalvelujen yhteen sovittamisella pyritään paremmin edistämään kasvua, uusien työpaikkojen syntymistä sekä osaavan työvoiman saatavuutta.