Tampereen kaupungin sivistys- ja kulttuurilautakunta päätti 10.9.2019 osaltaan vuoden 2020 talousarvioesityksestä. Lautakunnan järjestämiin sivistyspalveluihin kuuluvat varhaiskasvatus ja esiopetus, perusopetus sekä kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut.