Tampereen kantakaupungin yleiskaavaa tarkistetaan valtuustokausittain. Yleiskaavatyön aikana tulee ratkaistavaksi keskustan strategisen osayleiskaava-alueen uudistamisen tarve kantakaupungin yleiskaavatyön yhteydessä. Yleiskaavaluonnos asetetaan myöhemmin nähtäville yhdyskuntalautakunnan päätöksellä. Kaupunginhallitus käsitteli kantakaupungin yleiskaavaa kehittämiskokouksessaan 12.8.2019.