Tampereen Vesi rakennuttaa runkovesijohtoa välille Kalle Päätalon puisto – Lystihuoneenpuisto (pituus noin 0,3 km). Runkovesijohto sijoittuu oheisen karttaotteen mukaisesti Kalle Päätalon puistosta Pyhäjärventien (Vt9) alitse Lystihuoneenpuistoon. Rakennustyöt aloitettiin syksyllä 2018 ja nyt talven jälkeen runkovesijohdon asennustyöt saatetaan loppuun.