Tesoman hyvinvointikeskuksen yhteisökahvilaan haettiin avoimella haulla 24.5.-12.6.2017 kolmannen sektorin toimijoita kehittämään yhteisökahvilatoimintaa. Hakijoista yhteisökahvilan päävastuulliseksi toimijaksi valittiin Setlementti Tampere ry.

Yhteisökahvilan tarkoituksena on voittoa tavoittelemattomasti työllistää nuoria ja vaikeasti työllistettäviä henkilöitä sekä järjestää alueen asukkaille terveyttä ja hyvinvointia edistävää toimintaa. Yhteisökahvila toimii yhteistyössä Tampereen kaupungin, Mehiläinen-ryhmittymän ja kolmannen sektorin kanssa.

Kahvilatoiminnan lisäksi tärkeässä roolissa ovat muun muassa erilaiset tapahtumat, ryhmät, tilaisuudet, harrastustoiminta, vertaistuki ja vapaaehtoistoiminta Tesoman alueella. Toiminnan suunnitellaan käynnistyvän vuoden 2018 keväällä.

Lisätietoja
Projektipäällikkö Mari Heikkilä
p. 040 160 4286